Sztab

#3861

Sztab przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem

Szefem Sztabu, czyli osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie Sztabu oraz jego pełne rozliczenie jest  Magdalena Elwertowska

Sztab będzie miał swoją siedzibę w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe

W dniu Finału – 13 stycznia 2019 r. organizacja imprez odbywać będzie się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem oraz Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnym w Skępem przy ul. Dobrzyńskiej 1

W skład Komisji odpowiedzialnej za przeliczenie pieniędzy wejdą:

 1. Luiza Stankiewicz – pracownik UMiG w Skępem
 2. Katarzyna Sztupecka – pracownik UMiG w Skępem
 3. Justyna Bednarska – pracownik UMiG w Skępem

Ponadto w skępskim Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zadeklarowali chęć pomocy:

 1. Aleksandra Ruszkowska – Radna Rady Miejskiej w Skępem,
 2. Ryszard Szewczyk – Radny Rady Miejskiej w Skępem,
 3. Roman Targański – Radny Rady Miejskiej w Skępem,
 4. Marcin Mierzejewski – Radny Rady Miejskiej w Skępem,
 5. Małgorzata Targańska,
 6. Piotr Wiśniewski – Prezes UKS Skompensis;
 7. Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem:

Agnieszka Romankiewicz,

Grażyna Mierzejewska,

Anna Sadowska,

Alina Sobocińska,

Tomasz Urbaniak,

Katarzyna Witkowska;

 1. Nauczyciele Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem:

Hanna Urbaniak,

Kamila Rymarowicz,

Jolanta Skowrońska,

Iwona Walewska – Grąbczewska,

Halina Piotrkiewicz;

 1. Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wólce:

Martyna Sobecka,

Magdalena Grzelak;

 1. Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Czermnie:

Marek Rumiński;

 1. Elżbieta Bodenszac i Katarzyna Błaszkiewicz – CKOR Skępe;
 2. Małgorzata Matuszczak – animator kultury CKOR Wólka;
 3. Cezary Jaks – animator sportu;
 4. Rafał Gołębiewski – pracownik UMiG w Skępem.